TOYOTA GAZOO RACING BRAND VISUAL WILD MOMENT

2024.01.12


Creative director : Nozoe Takeshi
Art director : Tatsuki Ikezawa
Copywriter : Taku Tsuboi
Planner : Tomohiro Hieda / Keisuke Onoda
Designer : Machi Kagawa / Mika Yagihashi
Photographer : Stefan von Borbely / Suguru Takeuchi (GR YARIS)
Retoucher : Kazuya Kuriyama
Producer : Hisaya Kato / Takayuki Suzuki

SUNTORY IYEMON KYOTO STATION・HANEDA AIRPORT BILLBOARD

2024.01.08


Creative director : Hiroyuki Nagami
Art Director : Tatsuki Ikezawa
Designer : Machi Kagawa / Mika Yagihashi
Copywriter : Hiroshi Yamazaki / Mako Oono
Photographer : Shoji Uchida
Retoucher : Kazuya Kuriyama
Food : Noriko Saotome
Art : Hiroshi Kono
Flower : MITATE
Producer : Hirotaka Maeda
Production Manager : Erika Hiyama

TOYOTA GAZOO RACING BRAND MOVIE WILD MOMENT

2024.01.02


Creative director : Nozoe Takeshi
Art director : Tatsuki Ikezawa
Copywriter : Taku Tsuboi
Planner : Tomohiro Hieda / Keisuke Onoda
Designer : Machi Kagawa / Mika Yagihashi
Film Director : Kazuma Ymamoto
Photographer : Stefan von Borbely / Suguru Takeuchi (GR YARIS)
Producer : Hisaya Kato / Takayuki Suzuki

SUNTORY IYEMON KOIAJI

2023.12.20


Creative director : Hiroyuki Nagami
Art Director : Tatsuki Ikezawa
Designer : Machi Kagawa / Mika Yagihashi
Copywriter : Hiroshi Yamazaki / Mako Oono
Planer : Tetsuji Kuramitsu / Tomoya Suzuki
Photographer : Shoji Uchida
Retoucher : Teruyo Murayama
Hair & Make up : KUBOKI
Stylist : Miho Okabe
Producer : Hirotaka Maeda
Production Manager : Erika Hiyama

LEXUS JAPAN MOBILITY SHOW EXHIBITION DESIGN

2023.11.07


Creative director : Takeshi Nozoe
Art Director : Tatsuki Ikezawa
Designer : Machi Kagawa / Mika Yagihashi
Space Designer : Naoki Nishimura
Costume Designer : Satoshi Kuwata
Photographer : Shoji Uchida
Retoucher : Kazuya Kuriyama
Hair & Make up : Yoshi.T
Exhibition Producer : Yuki Akutsu / Shotaro Kitajima / Kazuki Shimada
Movie & Graphic Producer : Yu Kaneko / Minori Nagai / Yuya Suzuki

LEXUS JAPAN MOBILITY SHOW STAGE SHOW

2023.11.03


Creative director : Takeshi Nozoe
Art Director / Stage Show Director : Tatsuki Ikezawa
Designer : Machi Kagawa / Mika Yagihashi
Lighting Director : Kan Aso
CG Director : Takuma Nakaji
Exhibition Producer : Yuki Akutsu / Shotaro Kitajima / Kazuki Shimada

...

End of content

No more pages to load

« 前ページへ次ページへ »