TOYOTA GAZOO RACING 24 HOURS OF LE MANS 100 YEARS

2023.06.21


Creative director : Nozoe Takeshi
Art director : Tatsuki Ikezawa
Copywriter : Taku Tsuboi
Planner : Tomohiro Hieda
Designer : Machi Kagawa / Mika Yagihashi
Photographer : Shoji Uchida
Retoucher : Kazuya Kuriyama
Producer : Hisaya Kato / Hayato Kawashima
Project Manager : Yuna Miyatsuka

TOYOTA GAZOO RACING 24 HOURS OF LE MANS 100 YEARS MOVIE

2023.06.12


Creative director : Nozoe Takeshi
Art director : Tatsuki Ikezawa
Copywriter : Taku Tsuboi
Planner : Tomohiro Hieda
Designer : Machi Kagawa / Mika Yagihashi
Movie Director : Kazuma Yamamoto
Cinematographer : Shoji Uchida
Producer : Hisaya Kato / Hayato Kawashima
Project Manager : Yuna Miyatsuka

TV ASAHI FIBA BASKETBALL WORLD CUP

2023.05.17


Creative director / Art director : Tatsuki Ikezawa
Copywriter : Gen Kogusuri
Designer : Machi Kagawa
Photographer : Shoji Uchida
Hair Make : Yusuke Kawakita
Stylist : Akira Maruyama
Producer : Hirotaka Maeda
Retoucher : Kanako Sato
Project Manager : Erika Hiyama / Kaoru Shinozuka / Jurie Nakayama

TV ASAHI FIBA BASKETBALL WORLD CUP MOVIE

2023.05.10


Creative director / Art director : Tatsuki Ikezawa
Copywriter : Gen Kogusuri
Movie Director : Yusuke Tanaka
Designer : Machi Kagawa
Cinematographer : Shoji Uchida
Hair Make : Yusuke Kawakita
Stylist : Akira Maruyama
Music : Keiichi Ejima
Producer : Hirotaka Maeda
Project Manager : Erika Hiyama / Kaoru Shinozuka / Jurie Nakayama

TOKYO MIDTOWN KOINOBORI EXHIBITION

2023.04.21


Art Director / Designer / CG : Tatsuki Ikezawa

Bb LABORATORIES BOTANIZM VISUAL & WEB

2023.03.01


Creative director / Copywriter : Kaori Sawabe
Art Director : Tatsuki Ikezawa
Designer : Machi Kagawa
Photographer ( Model ) : Shoji Uchida
Photographer ( Product ) : Masakazu Nakamura
Hair Make : Shinji Konishi
Producer : Riku Sakamoto
Retoucher : Teruyo Murayama

...

End of content

No more pages to load

« 前ページへ次ページへ »